Saab och Serco vinner order värd 50 miljoner euro

Saab Training Systems AB, Huskvarna, och Serco GmbH & Co. KG, Bonn, har
fått kontraktet att driva tyska arméns stridsträningsanläggning GÜZ.
Saab Training Systems del av kontraktet, värd ca 30 miljoner euro (270
MSEK), innefattar utbildning, teknisk drift och support av all
simuleringsutrustning som finns på anläggningen.

- Vi är stolta över att efter en tuff konkurrensupphandling ha blivit
utvalda att ansvara för Tysklands centrala stridsträningsanläggning. För
vår del innebär detta en breddning av vårt tjänsteutbud, då vi också
kommer att ta hand om andra leverantörers system. Vi är övertygade om
att GÜZ kommer att bli ett nav för europeisk stridsträning där försvar
från olika länder på ett enkelt sätt kan träna med våra interoperabla
lösningar, säger Johan Ohlson, verkställande direktör, Saab Training
Systems.

Tyska armén har under de senaste 15 åren tid köpt Saabs
lasersimulatorsystem och har nu dessutom bestämt att lägga ut all drift
och support i GÜZ på kommersiella företag. GÜZ (Gefechtsübungszentrum
Heer) i Altmark, kommer även att fungera som stridsträningsanläggning
för andra länders försvar, framförallt NATO-länder. Detta nya kontrakt
innebär att Saab Training Systems kommer att sköta drift och support av
både tidigare levererade Saab-system och andra leverantörers system.
Kontraktet löper från den 1 januari 2004 till den 30 augusti 2008.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

Saab Training Systems utvecklar, tillverkar och marknadsför avancerad
militär utbildningsmateriel som lasersimulatorsystem, instrumenterade
träningsanläggningar, målmateriel samt tjänster som service och
underhåll av levererade system.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Dahlkild, GE Programme Manager, Saab Training Systems AB,
+46 (0)36 38 87 60
Lars Birging, Vice President Marketing, Saab Training Systems AB,
+46 (0)36 38 87 06
Anders Jonzon, Communications Manager, Saab Training Systems AB,
+46 (0)36 38 81 16

www.saabtrainingsystems.com
www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/19/20031119BIT00200/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/19/20031119BIT00200/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=256600

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF