Tomas Samuelsson blir ny VD för Saab Bofors Dynamics

Tomas Samuelsson, nu chef för affärsenheten Infantry inom Saab Bofors
Dynamics, har utsetts till att efterträda Ingemar Andersson som VD för
företaget. Skiftet på VD-stolen sker vid årsskiftet.

Samuelsson, 50 år, är civilingenjör från Chalmers med en lång karriär
inom den tidigare Bofors/Celsiuskoncernen bakom sig. Han har bland annat
varit ekonomichef, produktionschef och VD.

- Jag ser detta som en spännande och ansvarsfull utmaning. Jag är stolt
över hur väl vårt företag utvecklats under de dryga tre år som vi
verkat. Vi har haft betydande framgångar på exportmarknaden. Jag är glad
över att jag fått förtroendet att fortsätta utveckla detta fina företag;
säger Tomas Samuelsson.

Ingemar Andersson har, som tidigare meddelats, redan tillträtt en
befattning som vice VD i Saab AB och kommer framgent även att vara
styrelseordförande i Saab Bofors Dynamics AB.
Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

Pictures available at:
http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=31811

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Informationschef Anders Florenius, tel nr 0586-812 23, 070-582 32 30

www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/17/20031117BIT00670/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/17/20031117BIT00670/wkr0002.pdf
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/17/20031117BIT00670/bild.html Pictures
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=256224

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF
HTML