Saab avser öka sitt samarbete med Grintek

Saab och Grintek har idag offentliggjort sin ambition om utökat
samarbete som innebär att Saab förvärvar drygt 20 % i Grintek. Förvärvet
förutsätter att Grinteks aktieägare godkänner köpet vilket väntas ske
till mitten av januari 2004.

Grintek Ltd levererar elektronikrelaterade produkter och tjänster till
branscher inom telekommunikation, försvar, gruvindustri, flygteknik,
trafikledning, säkerhet och kraftproduktion på marknader i Sydafrika och
på valda exportmarknader. Koncernen är noterad på börsen i Johannesburg
och har ett marknadsvärde på cirka 600 miljoner rand. Grintek har cirka
1 300 anställda, varav en stor andel är ingenjörer och tekniker.

Saab och Grintek bedriver sedan tidigare samarbete i Grintron Pty Ltd
där Grintek Ltd äger 51 % och Saab 49 % av aktierna. Grintron är
verksamt inom försvarssegmentet i Sydafrika och på exportmarknaden.

Saab är ett världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmåga till systemintegration.

Saab utvecklar, tillverkar och marknadsför avancerade produkter och
tjänster för försvarsmarknaden, men också för de civila marknader där
vår kompetens efterfrågas. Saab har världen som marknad, men forskning,
utveckling och tillverkning sker huvudsakligen i Sverige. Saab har drygt
14000 anställda. Den totala omsättningen är cirka 17000 Mkr. Forskning
och utveckling utgör ca 25 procent av omsättningen.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Iréne Svensson, Informationsdirektör, Saab AB
Telefon +46 (0)8-463 01 30, +46 (0)734-187130

www.saab.se
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00650/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00650/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=260228

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF