Saab RBS15 installeras på finska fartyg av Hamina klass

Saab Bofors Dynamics har fått en beställning av finska marinhögkvarteret
(FNHQ) att installera fyra planerings-och eldledningssystem (MEPS) för
RBS15SFIII på finska marinens nya fartyg av Hamina klass.

Beställningen är ett tillägg till det pågående programmet mellan Saab
Bofors Dynamics och FNHQ som innebär en livstidsförlängning och
uppgradering av marinens befintliga RBS15 system. Resultatet av
programmet är att marinen får ett state-of-the-art RBS15 system som
betecknas RBS15SFIII. Leveranser av uppgraderade robotar påbörjades i
oktober 2003 och fortsätter fram till 2005.

RBS15 har funnits hos den finska marinen sedan slutet av 80-talet och
denna beställning att installera MEPS för RBS15SFIII på de nya fartygen
av Hamina klass är återigen ett bevis på förtroende för det svenska
systemet.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gunnar Språng, Saab Bofors Dynamics,
tel. 013-18 61 10, 0734-186110

www.saab.se


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/09/20031209BIT00240/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/09/20031209BIT00240/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=259478

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF