Saab tecknar MoU om Europeisk UCAV-demonstrator med Dassault Aviation

Saab tecknar ett Memorandum of Understanding, MoU, med franska Dassault
Aviation med syfte att definiera ett program för att utveckla en UCAV-
demonstrator i europeiskt samarbete. Termen UCAV står för Unmanned
Combat Aerial Vehicle, alltså obemannat stridsflygplan.

- Detta är ett oerhört viktigt steg för utvecklingen av svensk UAV-
teknologi. Genom Gripen har vi visat att vi tillhör de främsta i världen
på flygteknik. Nu utnyttjar vi denna kunskap även inom det obemannade
området, säger Lennart Sindahl chef för Saab Aerosystems.

Projektet avses att genomföras i ett internationellt samarbete med flera
nationer där de två ledande flygindustrierna i Europa, Dassault Aviation
och Saab, kommer att vara de största deltagarna. Dassault kommer att
leda projektet på uppdrag av franska myndigheten, DGA, med Saab som
största partner.

Projektet syftar till att vidareutveckla den höga kompetens som finns på
Saab inom området flygande farkoster, till nytta både för Gripen och
obemannade farkoster. Demonstratorn har som mål utveckla spetsteknologi
för framtida avancerade obemannade flygande farkoster, exempelvis:
· Avancerad flygteknik
· Teknik för flygning utan pilot
· Smygteknik
· Anpassning till nätverksbaserade försvaret

Tecknandet av MoU har möjliggjorts då svenska FMV tecknat en
avsiktsförklaring (Letter of Intent) med franska DGA om deltagande i
projektet med avsikten att delfinansiera UCAV projektet som totalt är på
300 M€.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Heidi Wendt, Informationschef, Saab Aerosystems
Telefon: 013-18 00 17, 0734-18 00 17

www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20031222BIT00270/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20031222BIT00270/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=261951

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF