Saab varslar 40 personer inom Combitech Systems AB

Combitech Systems AB, ett företag inom Saab-gruppen, varslar 40 personer
om uppsägning. Varslet omfattar tjänstemän fördelat på
10-talet orter i Sverige.


"Åtgärden är givetvis tråkig men nödvändig då den bygger på marknadens
förändrade krav på oss" säger Christer Hoberg, chef för Combitech
Systems AB.

Ett intensivt marknadsarbete under 2003 har givit tydlighet I marknadens
förändrade krav på kompetens och tjänster. Med detta som utgångspunkt
kommer en omorganisation att genomföras för att ge en större tydlighet i
affärsområdenas kompetensinriktning och kundfokusering.

Samtidigt med denna omorganisation har en övertalighet identifierats och
därmed ett behov av kostnadsanpassning för att möta marknadens krav
under 2004.

Förhandlingar med berörda fackliga organisationer har inletts.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Fogelström, Combitech Systems AB, Tel +46 36 440 51 45,
Mobile +46 708 895 206

www.combitechsystems.com
www.saab.se


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/01/20031201BIT01210/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/01/20031201BIT01210/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=258315

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF