Dan-Åke Enstedt ny VD för AerotechTelub

Kenth-Åke Jönsson tillträder en ny befattning som linjechef för grupp av
affärsenheter inom Saabs koncernledning. Bland dessa enheter finns
AerotechTelub och Kenth-Åke lämnar därmed uppdraget som verkställande
direktör i AerotechTelub och blir i stället bolagets styrelseordförande.
Till ny VD för AerotechTelub har Dan-Åke Enstedt utsetts, tidigare
vice VD.

Ytterligare några organisatoriska förändringar har gjorts. Peter
Thornström som var chef för division Ledningssystem har övergått till
SaabTech AB som projektledare för ett stort kundprojekt inom området
nätverksbaserat försvar.

Joakim Kruse som var chef för division Communications har efterträtt
Peter Thornström som divisionschef för Ledningssystem.

Till ny chef för division Communications efter Joakim Kruse har Michael
Höglund utsetts.
Michael var tidigare avdelningschef för avdelning Infrastruktur inom
Communications.

AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska
tjänster, underhåll och kundanpassade systemlösningar inom
informationsteknik, elektronik och farkostteknik till totalförsvaret,
verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet.
AerotechTelub, ett företag i Saab-gruppen, har 2 100 medarbetare och
omsätter 2,1 miljarder kronor.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Dan-Åke Enstedt, VD AerotechTelub AB tel: 0730-66 66 66
Bertil Ullergren, Informationschef AerotechTelub AB tel: 070-621 10
28

www.aerotechtelub.se
www.saab.se


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=243708

Följande filer är tillgängliga för nedladdning