Saab får tysk beställning av lasersimulatorer värd 185 miljoner SEK

Saab Training Systems, Huskvarna, har tecknat kontrakt med BWB
(Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung) för leverans av
lasersimulatorsystem BT 46 till tyska armén.

- Vi har leverererat utbildningssystem till tyska armén sedan mitten av
80-talet och Tyskland är en av våra nyckelkunder. Kontrakten är ännu en
bekräftelse på att våra lasersystem är de bästa marknaden har att
erbjuda när det gäller simulatorer för armén, säger Johan Ohlson,
verkställande direktör Saab Training Systems AB.

Kontrakten omfattar lasersimulatorsystem för stridsvagn Leopard,
helikopter PAH-1 och Wiesel TOW. Dessutom har ett utvecklingskontrakt
för simulatorer till spaningsfordonet Fennek erhållits.

Saab BT 46 lasersimulatorsystem är sedan 1997 en viktig del i tyska
arméns stora stridsträningsanläggning GÜZ (Gefechtübungszentrum) där man
övar enbart med hjälp av simulatorer. I och med leverans av de nya
beställningarna kommer alla värnpliktiga att kunna träna med samma
simulatorsystem på sina respektive regementen och därigenom vara väl
förtrogna med materielen när de gör sin slutövning i GÜZ.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

Saab Training Systems utvecklar, tillverkar och marknadsför avancerad
militär utbildningsmateriel som lasersimulatorsystem, instrumenterade
träningsanläggningar, målmateriel samt tjänster som service och
underhåll av levererade system.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Dahlkild, Projektledare, Saab Training Systems AB,
tel. 036-388760
Anders Jonzon, Informationschef, Saab Training Systems AB,
tel. 036-388116
www.saab.se
www.saabtrainingsystems.com


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/21/20030820BIT00980/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/21/20030820BIT00980/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=243440

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF