Sydafrikanska Grintek och Saab etablerar ledningssystemverksamhet i Sydafrika

Sydafrikanska Grintek och Saab etablerar lednings-systemverksamhet i
Sydafrika

Sydafrikanska Grintek och Saab utökar sitt samarbete och etablerar
tillsammans verksamhet för ledningssystem genom bildandet av GrIDS,
Grintron Integrated Defence Solutions.

Affärsenheten, som inledningsvis kommer att ha ett 25-tal anställda i
Centurion, Sydafrika, har medverkat i utvecklingen av ledningssystem för
Sydafrikas luftförsvar.

- Affären är ett led i Saabs långsiktiga strategi att växa även genom
förvärv. Den är också viktig för vårt långsiktiga engagemang i Sydafrika
och vår vilja att bli en betydelsefull spelare på den internationella
marknaden för nätverksbaserat försvar, säger Saabs VD Åke Svensson.

Affärsenheten organiseras inom företaget Grintron som ägs till 51
procent av Grintek och 49 procent av Saab. Övriga affärsenheter inom
Grintron är Avitronics, Grintek Communication Systems och Logtronics.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn Erman, VD, SaabTech Tel: + 46 70 554 00 40
Anna Bergenlid, Informationschef, SaabTech Tel: + 46 70 573 99 42

www.saab.se


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/20/20030820BIT00590/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/20/20030820BIT00590/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=243342

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF