USA köper pansarvärnsvapen från Saab för 165 MSEK

United States Special Operations Command, USSOCOM, har från Saab Bofors
Dynamics beställt vapen och ammunition för Carl-Gustaf systemet till ett
värde av cirka 165 MSEK.

- Detta betydelsefulla kontrakt visar på fortsatt förtroende för
systemet och för vårt företag som leverantör, säger Tomas Samuelsson,
affärsenhetschef Infantry Weapons vid Saab Bofors Dynamics.

USSOCOM har som en professionell kravställare varit drivande i
utvecklingen av Carl-Gustaf systemet, både vad avser säkerhet och
prestanda.

Kontraktet medför inga nyanställningar vid Saab Bofors Dynamics.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Florenius, Informationschef, Saab Bofors Dynamics
Tel. 0586-81223, 070-5823230.

www.saab.se------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/05/20030805BIT00120/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/05/20030805BIT00120/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=241607

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF