SNPE, Saab och Patria skapar EURENCO, ett av Europas ledande krut- och sprängämnesföretag

SNPE, Saab och Patria skapar EURENCO, ett av Europas ledande krut- och
sprängämnesföretag

Det franska företaget SNPE Matériaux Energétiques (SME) har idag
tillsammans med svenska Saab och finska Patria (som gemensamt äger
NEXPLO Industries AB) fullbordat sammanslagningen av sina krut- och
sprängämnesverksamheter till det nya företaget EURENCO (European
Energetics Corporation). Ett bindande avtal om att skapa EURENCO
undertecknades den 10 juli 2003.

EURENCO kommer inledningsvis att ha en omsättning på över 100 miljoner
euro och 850 anställda. Huvudkontoret kommer att ligga i Paris, med
nationella dotterbolag i Belgien, Finland, Frankrike och Sverige.

Moderbolagen avser att skapa ett av Europas ledande krut- och
sprängämnesföretag med hjälp av avancerad teknik och ingående kunskaper
om branschen. Man kommer att tillhandahålla en säker leverans av krut
och sprängämnen till ammunitionstillverkare i såväl Europa som i resten
av världen.

EURENCO skall fokusera på miljö- och säkerhetsfrågor och kommer att
utveckla sina fem industrianläggningar (Clermont i Belgien, Vihtavuori i
Finland, Bergerac och Sorgues i Frankrike och Karlskoga i Sverige) med
tonvikt på deras respektive styrkor.

GROUPE SNPE grundades 1971 och är en ledande fransk industrikoncern med
två kärnverksamheter, energetiska material och kemikalier. Koncernen har
en årlig omsättning på över 800 miljoner euro i hela världen och över 5
000 anställda. Med grund i den ursprungliga verksamheten, kemiska
lösningar för försvarsindustrin, har GROUPE SNPE framgångsrikt tillämpat
en diversifieringsstrategi med internationell expansion genom stora
företagsförvärv och joint ventures. SNPE Matériaux Enérgetiques (SME) är
det SNPE-företag som ansvarar för forskning, utveckling, produktion och
marknadsföring av energetiska material.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration. Saab är ett
börsnoterat företag med en omsättning på 1,8 miljarder euro och cirka 14
000 anställda under 2002.

Patria är en internationellt verksam koncern inom flyg och försvar som
aktivt deltar i utvecklingen av nya tekniker. Patrias kärnverksamhet
utgörs av tillverkning och service av bepansrade hjulfordon och tunga
vapensystem, support till försvarselektronik, helikoptrar och
militärflygplan samt krävande kompositstrukturer. Patria är en ledande
leverantör av bepansrade hjulfordon i Europa. Finska staten och EADS är
aktieägare. Under 2002 hade koncernen en nettoomsättning på 232,5
miljoner euro 2002 och 2 004 anställda.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Lagerqvist, VD Saab Nexplo,
telefon +46 (0)586-831 52, +46 (0)705 28 31 52
Iréne Svensson, Informationsdirektör, Saab AB,
telefon +46 (0)8-463 01 30, +46 (0)734-187130

www.saab.se
www.patria.fi
www.snpe.com------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/22/20040122BIT00390/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/22/20040122BIT00390/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=265163

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF