BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003

· Omsättningen blev 17.250 mkr (16.538).
· Årets resultat efter skatt uppgick till 746 mkr (732).
· Resultatet per aktie var 7,00 kr (6,87).
· Föreslagen utdelning per aktie är 3,50 kr (3,50).
· Orderingången uppgick till 19,6 miljarder kronor (19,5), varav
4,5 miljarder kronor i fjärde kvartalet (3,8). Orderstocken uppgår
därmed till 46 miljarder kronor (43).
· Rörelseresultatet uppgick till 1.293 mkr (1.220) och resultatet
efter finansiella poster var 1.073 mkr (993).
· Det operativa kassaflödet uppgick till 545 mkr (-92).

För ytterligare information, kontakta:
Lars Wahlund, Ekonomidirektör tel 013 - 18 71 35
Iréne Svensson, Informationsdirektör tel 08 - 463 01 30

Presskonferens med VD Åke Svensson
Idag torsdag den 12 februari kl 15.00, World Trade Center, Stockholm

Telefonintervju med VD Åke Svensson:
Idag torsdag den 12 februari tel 013 - 18 00 18
Kontakta Peter Larsson tel 0734 - 18 00 18

Internationell telefonkonferens:
Idag torsdag den 12 februari kl 16.30 tel 013 - 18 71 49
Kontakta Marita Sidén för anmälan och ytterligare information. tel 0734
- 18 71 49

Bokslutskommunikén finns även på Internet www.saab.se


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/12/20040212BIT00520/wkr0001.doc Hela kommunikèn
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/12/20040212BIT00520/wkr0002.pdf Hela kommunikèn
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=269244

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF