Saab Ericsson Space vinner kontrakt på reflektorantenner till WORLDSAT-3

Saab Ericsson Space AB i Göteborg har vunnit en order på två
reflektorantenner för leverans till satellitbyggaren Alcatel Space.

- Våra antennprodukter drar nu nytta av ett mångårigt
utvecklingsarbete med konstruktion och tillverkningsteknik. Tillsammans
med vårt moderbolag Saab har vi byggt upp en produktionsförmåga i
världsklass för tillverkning av högpresterande mekaniska strukturer och
antenner, säger Bengt Mörtberg, VD för Saab Ericsson Space.

Den nya ordern gäller två 1.1 meters Ku-bands Gregorianska
reflektorantenner som skall monteras på WORLDSAT-3 (WS-3) satellitens
jordpekande panel. Antennernas konstruktion bygger på de lätta antenner
byggda genomgående i kolfibermaterial som nyligen levererats till AMC-9
satelliten och på liknande antenner som byggts för Sirius 2 och EW4
satelliterna.

- Eftersom vi nyligen har fått en order på en liknande antenn till
Alcatels Star One satellit har vi goda möjligheter till
samordningsvinster till nytta för båda parterna, lägger Mörtberg till.

WS-3 satelliten kommer att användas av operatörsbolaget SES AMERICOM i
Princeton genom deras nyligen bildade dotterbolag WORLDSAT. Satelliten
kommer att placeras över Stilla Havet och kommer att ha täckning från
västra Nordamerika till Ostasien med ett antal transpondrar på C-band
och Ku-band. Antennerna skall levereras till Alcatel Space i Cannes för
montering på en Spacebus 4000 Satellit.

Saab Ericsson Space är också sedan länge leverantörer av Telemetri och
Telekommandoantenner till satelliter. Vår spiralantenn firar i år 25-
årsjubileum. Totalt har mer än 250 antenner med bred täckning
levererats.

Saab Ericsson Space är en internationell, oberoende leverantör av
rymdutrustningar. Företagets huvudprodukter är datorer,
mikrovågselektronik och antenner för satelliter och adaptrar och
separationssystem för bärraketer. Huvudkontoret finns i Göteborg och en
division är belägen i Linköping. Företaget har dotterbolag i Österrike,
Austrian Aerospace, och i USA, Saab Ericsson Space Inc.
Saab Ericsson Space har ca. 520 anställda. Saab Ericsson Space ägs
gemensamt av Saab och Ericsson.

För mer information vänligen kontakta:
Lars Nordfeldt, Informationschef Telefon: +46 (0)31 735 4312,
Mobil: +46 (0)736-68 03 12 Fax: +46(0)31- 735 45 00

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/23/20040223BIT00180/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/23/20040223BIT00180/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=271134

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF