Saab får beställning värd 100 miljoner på nästa generation undervattenssystem

Saab får beställning värd 100 miljoner på nästa generation
undervattenssystem

Saab Bofors Underwater Systems (SBUS) har fått beställning på att
genomföra produktdefinitionen av nästa generation undervattenssystem,
TMS. TMS står för Torped, Mina och Sensor. Kontraktet löper på två år
och skrivs mellan SBUS och Försvarets materielverk (FMV). FMV tecknar
kontraktet på uppdrag från den Svenska och Finska Marinen

- Det är med glädje vi nu tecknar detta kontrakt med FMV. Projektet TMS
skapar en mycket god möjlighet för SBUS att delta i internationella
samarbeten inom undervattensområdet vilket är nödvändigt för SBUS
framtid, säger Mikael Grodzinsky, VD Saab Bofors Underwater Systems AB.

Kontraktet innebär att SBUS i samarbete med representanter från FMV,
Försvaret och Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) skall definiera
nästa generations undervattenssystem. I arbetet är även den finska
marinen och finsk försvarsindustri representerade.

- Sverige är en av de ledande nationerna i världen inom
undervattensområdet med speciell inriktning på grunda och svåra
undervattensmiljöer. Vi ser starten på TMS-projektet som en möjlighet
att långsiktigt säkra den svenska kompetensen på obemannade
undervattensfarkoster. TMS skall möta kraven från det nya
nätverksbaserade försvaret, säger Grodzinsky.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Grodzinsky, VD Saab Bofors Underwater Systems AB
Tel nr 0141-224 510, Mobil nr 073-668 26 00.

www.saab.se


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/12/20040212BIT00210/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/12/20040212BIT00210/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=269198

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF