Saab publicerar Årsredovisning 2003 på Internet

Idag, den 25 februari kl 12:00, publicerar Saab AB sin årsredovisning
för 2003 på hemsidan www.saab.se. Den tryckta årsredovisningen kommer
aktieägarna till del den 1 mars och kan beställas fr.o.m. den 27
februari.

Saabs årsredovisning 2003 består av två delar, en presentation av Saab
och en ekonomisk redovisning, vilka idag publiceras på hemsidan.

I årsredovisningen redogörs bland annat för det senaste årets ökade
orderingång, främst från exportmarknaden, som har lett fram till en
rekordstor orderstock. Vidare förklaras Saabs strategi, att kombinera
högklassiga system och systemintegrationskompetens med försvarsprodukter
i världsklass för den globala marknaden. Dessutom beskrivs företagets
omfattande satsning på forskning och utveckling som har betydelse även
för samhället i stort.

Den årsredovisning som publiceras i pdf-format på Saabs hemsida tillför
ökad användbarhet jämfört med vad som är möjligt i det tryckta formatet.
Användaren erbjuds bl.a. fritextsökning i hela dokumentet, länkar från
årsredovisningens resultat- och balansräkning direkt till noter, samt
direkt indexering på respektive not.

I tillägg tillhandahålls resultaträkning, balansräkning samt
kassaflödesanalys som separata Excel-dokument på Saabs hemsida i syfte
att underlätta för egna analyser av siffermaterialet.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Iréne Svensson, informationsdirektör, Saab AB,
telefon 08-463 01 30, 0734 187130

www.saab.se


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/25/20040225BIT00180/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/25/20040225BIT00180/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=271602

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF