Inbjudan Saab visar ny modell för samhällsskydd

Inbjudan
Saab visar ny modell för samhällsskydd

Tisdagen den 30 mars visar Saab för första gången upp en helt ny modell
för samordnad ledning av räddningsinsatser vid allvarliga olyckor eller
för insatser mot terroristangrepp.

Saab kommer att med flera åskådningsexempel visa upp ett sätt att
sammanföra en stor mängd information från olika delar i samhället som
tidigare inte varit möjligt. Det ger helt nya möjligheter att erbjuda
omfattande lägesbilder och beslutsstöd med mycket hög detaljrikedom och
aktualitetsgrad.

Som ett av flera exempel visas en modell kallad "Navet" upp. Den är
utarbetat av Saab tillsammans med Linköpings kommun. Vidare
uppmärksammas utvecklingen av samordnad ledning på Europanivå som håller
på att ta form på initiativ av Europakommissionen.

Större delen av Kungliga Tennishallen kommer att upptas för
utställningar som stöd för dessa förevisningar den 30 mars.

Program den 30 mars i Kungliga Tennishallen, Stockholm

10.00 Förhandsvisning endast för media, främst ett bra fototillfälle
11.00 Lunch börjar serveras
12.00 Jan Nygren, om Saabs nya roll
Carl Bildt, om säkerhetsstrategin för Europa
Lena Micko, kommunalråd i Linköping, om säkerhetsstrategi vid
allvarliga kriser inte minst inom vård och omsorg.
Dan Jangblad och Carl-Johan Koivisto, Saab, om nätverksbaserade
lösningar för samverkan mellan myndigheter.
14.30 Seminariet slut, kaffe och möjligheter till intervjuer

Det finns möjlighet att sedan vara kvar och följa Finalen i Teknik-SM.
Klockan 18.00 börjar Saabs ordinarie bolagsstämma.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

Föranmälan med presslegitimation krävs.

För ytterligare information kontakta:
Peter Larsso, Presschef
Telefon 08 463 00 18, Mobil 0734 18 00 18
peter.larsson@saab.se
www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/25/20040325BIT00200/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/25/20040325BIT00200/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=276984

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF