Kommuniké från Saab AB:s bolagsstämma den 30 mars 2004

Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 3,50
kr per aktie. Som avstämningsdag fastställdes fredagen den 2 april 2004.
Utdelningen beräknas sändas ut onsdagen den 7 april 2004.

Styrelsens förslag om förvärv och överlåtelse av egna aktier godkändes
av bolagsstämman.

Bolagsstämman beslutade att nomineringsprocessen till 2005 års
bolagsstämma ska tillgå så, att de största aktieägarna under årets
fjärde kvartal utser fyra representanter (vilka inte får vara
styrelseledamöter i bolaget) med styrelseordföranden som sammankallande.
Representanterna skall arbeta fram ett förslag till styrelse och i
förekommande fall revisorer, att föreläggas den ordinarie bolagsstämman
för beslut. Namnen på de fyra representanterna ska offentliggöras så
snart de utsetts.

Styrelseledamöterna Anders Scharp, Erik Belfrage, Stephen Henwood, Peter
Nygårds, George Rose, Björn Svedberg, Åke Svensson, Marcus Wallenberg
och Alison Wood omvaldes.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till
bolagsstämman omvaldes Anders Scharp till ordförande i Saab AB.

Styrelsen

Saab AB

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information vänligen kontakta;
Iréne Svensson, informationsdirektör, Saab AB, tel: 08-463 01 30,
0734-18 71 30
www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/30/20040330BIT00840/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/30/20040330BIT00840/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=278068

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF