Saab tecknar kontrakt för sjömålsrobot till tyska marinen

Saab Bofors Dynamics har tecknat kontrakt med de tyska varven Blohm +
Voss, Fr. Lürssen Werft samt Nordseewerke avseende integration av
sjömålsrobotsystemet RBS15 Mk3 för tyska marinens nya korvetter av typen
K 130. Ordersumman uppgår till ca 120 miljoner kr.

- Integrationen av RBS15 Mk3 till tyska marinens nya korvetter är
ytterligare ett bevis på det stora förtroende som finns för
sjömålsrobotsystemet. Att NATO-landet Tyskland väljer RBS15 Mk3 bådar
gott för fortsatta internationella affärer, säger Thomas Samuelsson, VD
Saab Bofors Dynamics.

RBS15 Mk3 är en vidareutvecklad robot av typen RBS15 som är operativ hos
den svenska marinen men även inom andra länders sjöstridskrafter. RBS15
Mk3 skiljer sig från föregående system huvudsakligen genom en längre
räckvidd samt en starkt förbättrad navigationsnoggrannhet.

De nya fartygen beräknas tillföras den tyska marinen från 2007. Förutom
Tyskland och Sverige har även Polen valt RBS15 Mk3 som
sjömålsrobotbeväpning.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information kontakta:
Gunnar Språng, Air/Sea Missile Systems, Saab Bofors Dynamics AB
Telefon +46 13 18 61 10, Mobil +46 734 18 61 10
E-mail gunnar.sprang@dynamics.saab.se

www.saab.se


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/26/20040326BIT00080/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/26/20040326BIT00080/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=277325

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF