Saab bildar ny affärsenhet för ledningssystemverksamhet

SaabTechs ledningssystemverksamheter bildar från den 1 maj en ny
affärsenhet; Saab Systems. Chef för den nya affärsenheten blir
AerotechTelubs nuvarande VD Dan-Åke Enstedt. Ny VD för AerotechTelub
blir Lars-Erik Wige, som nu är divisionschef i bolaget. Ny vice VD för
AerotechTelub blir Marie Bredberg, nuvarande ekonomichef för bolaget.


- Ledningssystem är ett prioriterat område för Saab med en affärslogik
som skiljer sig en del från övrig verksamhet inom SaabTech. För att
skapa så goda förutsättningar som möjligt för att den ska kunna
utvecklas på ett bra sätt samlar vi den nu i en egen affärsenhet, säger
Kenth-Åke Jönsson, direktör Saabs koncernledning.

Den nya affärsenheten Saab Systems kommer att omfatta divisionerna Air
Systems, Land Systems, Naval Systems, Common Technology och LedsystT i
SaabTech AB i Sverige samt Saab Systems Pty i Australien och GrIDS i
Sydafrika (delägt av Saab).

SaabTechs övriga affärsverksamheter inom Avionik och Telekrig i Sverige
samt den delägda affärsenheten Avitronics i Sydafrika drivs vidare inom
SaabTech med Björn Erman som VD.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kenth-Åke Jönsson, Direktör Saabs koncernledning, tel 070 5878978
Dan-Åke Enstedt, VD AerotechTelub, tel 073 066 66 66
Anna Bergenlid, informationschef SaabTech, tel 073 437 53 06

www.saab.se


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/05/20040405BIT00360/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/05/20040405BIT00360/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=279506

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF