SAS Flight Academy och Saab Aircraft utökar utbildningssamarbetet

SAS Flight Academy AB och Saab Aircraft AB har undertecknat ett
långfristigt avtal för att utöka utbildningssamarbetet för Saab 340. Det
ursprungliga avtalet, som slöts 1982, förlängdes första gången 1997 och
har nu förlängts med ytterligare 10 år.

Genom kontraktet åtar sig SAS Flight Academy, beläget på Stockholm-
Arlanda flygplats, att fortsätta driva ett utbildningscenter för Saab
340 i enlighet med nuvarande TRTO-tillstånd, erbjuda utbildning för
piloter som byter flygplanstyp samt genomföra fortbildning av piloter
för Saabs kunder.

Saab Aircraft tillhandahåller nödvändig information och dokumentation
för utbildningsprogrammen samt en extra instruktör genom
besättningsmedlemmar från sin testpilotgrupp. Vissa praktiska delar av
utbildningen genomförs på Saabfabriken i Linköping.

Genom Saabs egna TRTO-tillstånd, vilket man erhöll i februari 2004,
kommer även viss utbildning att ledas av Saabs instruktörer i SAS Flight
Academys Saab 340-simulator.

Det nya avtalet omfattar också upprättandet av en särskild arbetsgrupp
med medlemmar från SAS Flight Academy och Saab för att ge bättre
feedback om hur utbildningen fungerar till Saab genom SAS Flight Academy
och att ytterligare utveckla och förbättra utbildningsprogrammen.

Sven-Erik Jeppsson, Director, Customer Services vid Saab Aircraft AB
kommenterar:
- Att kontraktet om utbildningssamarbete förlängs innebär ett
långsiktigt utbildningsstöd för de bolag som flyger Saab 340 och är ett
utmärkt komplement till Saabs nuvarande utbildningar inom
fabriksunderhåll.

Eric Wahren, Manager Business Development, SAS Flight Academy AB,
betonar betydelsen av kontraktet:
- Ända sedan utbildningsprogrammet för Saab 340 inleddes och under
senare utveckling av utbildningen har vi haft ett utmärkt samarbete med
Saab Aircraft AB. Att ett utbildningskontrakt förlängs en andra gång för
att totalt löpa i 32 år är en unik bekräftelse från en nöjd kund som vi
är mycket stolta över.

Saab Aircraft AB, med kontor i Linköping och i Sterling, Virginia,
svarar för underhåll och service åt operatörer av de mer än 500 Saab 340-
och Saab 2000-flygplan som finns i trafik. Saab Aircraft AB ingår i Saab
Aviation Services, en affärsenhet inom Saab-gruppen.
Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

SAS Flight Academy AB, ett av de ledande flygträningscentren i Europa,
utbildar piloter, kabinpersonal, underhållstekniker och fartygsbefäl.
Centret erbjuder utbildning på tolv olika flygplanstyper, från
regionalflygplan till långlinjeflygplan och helikopter. SAS Flight
Academy har två utbildningscentran, ett i Stockholm och ett i Köpenhamn
och ett tredje kommer att öppnas på Oslos flygplats Gardemoen, i augusti
2004.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saab Aircraft AB: John Belanger, Public Relations and Communications,
Saab Aircraft AB, tel 013 18 31 01
www.saabaircraft.com
www.saab.se

SAS Flight Academy: Eric Wahren, Manager Business Development, SAS
Flight Academy, tel 08 797 21 16,
www.sasflightacademy.com

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/01/20040401BIT00470/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/01/20040401BIT00470/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=278763

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF