Linköpings universitet och Saab bildar forskningscentrum

Måndagen den 3 maj undertecknade Saab och Linköpings universitet en
avsiktsförklaring (Letter of Intent) om att bilda ett gemensamt
kompetenscentrum kallat LinkLab. Samarbetet syftar till att fördjupa och
utöka parternas gemensamma forskning och teknikutveckling inom området
flygsystemteknik, bland annat med sikte på avancerade system och
obemannade farkoster.

Samarbetet är ett sätt att ytterligare stärka och koordinera de
samarbeten som idag bedrivs mellan Saab och Linköpings universitet. Med
LinkLab vill parterna tillsammans skapa ett respekterat och välkänt
kompetenscentrum för forskning och teknikutveckling inom flygområdet.
- Genom det utökade samarbetet skapas nya förutsättningar för
industriell tillväxt inom flygområdet i Sverige. LinkLab ger även
möjlighet till synergieffekter till och från andra sektorer av
näringslivet, säger Mille Millnert, rektor vid Linköpings universitet.

De unika egenskaperna med LinkLab finns i sammansättningen av
projektteamen där företagsintressen och forskarintressen förenas.
Forskning kommer bland annat att bedrivas inom områdena autonoma system,
beslutsstöd, signalbehandling, systemarkitektur, människa-maskin-
interaktion samt flygplansbyggnad och produktionsteknik.
- Samarbetet mellan Saab och Linköpings universitet syftar till att
göra östgötaregionen ledande inom flygteknik i Europa. De teknikområden
som är viktiga för flygindustrin i framtiden också är väsentliga för
svenskt näringsliv i stort. LinkLab ger nya möjligheter att skapa
kunskap och bidra till tillväxt i den högteknologiska industrin, säger
Lennart Sindahl, chef för Saab Aerosystems i Linköping.

Undertecknandet av avsiktsförklaringen innebär att Saab och Linköpings
universitet går vidare in i en etableringsfas där formerna för LinkLab
tas fram. I början av september kommer parterna att underteckna det
samarbetsavtal som innebär startskottet för LinkLab, som förläggs till
Campus Valla i Linköping. Ett antal projekt som redan idag drivs
gemensamt samt ytterligare projekt som är på väg att startas kommer att
utgöra basen i LinkLab. Samarbetet kommer dessutom att skapa bättre
förutsättningar för nya och utökade projekt samt en ökad rörlighet för
personal mellan de två parterna.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Heidi Wendt, Informationschef, Saab Aerosystems
Tfn. 013-18 00 17
Åke Hjelm, Forskningsinformatör, Linköpings Universitet
Tfn. 013-28 13 95

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/04/20040504BIT00400/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/04/20040504BIT00400/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=285791

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF