Delårsrapport JANUARI - JUNI 2004

Delårsrapport
JANUARI - JUNI 2004

· Omsättningen var 8.370 mkr (8.273).
· Periodens resultat efter skatt uppgick till 427 mkr (240).
· Resultatet per aktie var 4,00 kr (2,25).
· Orderingången första halvåret uppgick till 8,7 miljarder kr (12,4)
miljarder kr, varav 4,5 (6,0) miljarder kr andra kvartalet.
Orderstocken uppgår nu till 46,2 (45,6) miljarder kr.
· Rörelseresultatet uppgick till 673 mkr (441) och resultatet efter
finansiella
poster var 638 mkr (362).
· Det operativa kassaflödet uppgick till 261 mkr (733).
· Tjeckien tecknar avtal om leasing av 14 Gripenplan.


Datum för ekonomisk information:
Delårsrapport för januari - september 2004 publiceras den 22 oktober
2004.
Bokslutskommuniké för 2004 publiceras den 17 februari 2005.

För ytterligare information, kontakta:

Lars Wahlund, Ekonomidirektör tfn 013 - 18 71 35
Iréne Svensson, Informationsdirektör tfn 08 - 463 01 30

Presskonferens med Åke Svensson
Idag fredag den 9 juli kl 14.00,
World Trade Center
Kontakta Peter Larsson, Presschef tfn 0734 - 18 00 18

Internationell telefonkonferens
Idag fredag den 9 juli kl 16.00
Kontakta Marita Sidén för anmälan
Och ytterligare information tfn 013 - 18 71 49
0734 - 18 71 49


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/09/20040709BIT00180/wkr0001.pdf Hela rapporten
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=298273

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

PDF