Saabs medarbetare väljer att vara delägare

Konverteringsperioden är nu avslutad och totalt har 245 miljoner kronor
konverterats motsvarande 2 690 671 B-aktier motsvarande en utspädning på
2,53 procent av aktiekapitalet och 1,64 procent av det totala
röstetalet.

- Vi ser det som positivt att det är så många av våra medarbetare som
har valt att bli delägare i Saab AB. Aktievärdet har ökat och det
konvertibla förlagslånet har varit en säker placering under en annars
turbulent period på marknaden, säger Åke Svensson, VD Saab AB

Under 1998 emitterades ett konvertibelt förlagslån ut riktat till Saabs
anställda. Lånet uppgick till 254 miljoner kronor, vilket innebär att
vid full konvertering ökar antalet B-aktier med 2 787 500 motsvarande en
utspädning på 2,55 procent av aktiekapitalet och 1,67 procent av det
totala röstetalet. Konverteringsperioden var mellan den 4 december 2001
och den 15 juli 2004 och konverteringskursen var 91 kronor.

Efter konvertering har Saab ett aktiekapital på 1 746 miljoner kronor
och det totala antalet aktier uppgår till 109 150 346 aktier. Den del av
det konvertibla förlagslånet som inte har konverterats till aktier, 9
miljoner kronor, kommer att utbetalas den 30 juli 2004.


Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Wahlund, ekonomidirektör, Saab AB
Telefon: 013-18 71 35, mobil: 0734-18 71 35
lars.wahlund@saab.se

Göran Wedholm, chef investor relations, Saab AB
Telefon 013-18 71 21, mobil 0734-18 71 21
goran.wedholm@saab.se

www.saab.se


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/20/20040720BIT00190/wkr0001.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=299360

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

PDF