Saab Bofors Underwater Systems och brasilianska marinen avbryter torpedkontrakt

Handläggare Handled by Datum Date Referens/Reference
Peter Larsson 2004-08-27 CU 04:059 S

Saab Bofors Underwater Systems och brasilianska marinen avbryter
torpedkontrakt

Efter förhandlingar har Saab Bofors Underwater Systems och den
brasilianska marinen nått en överenskommelse om att avbryta det
torpedprojekt som inleddes 1999. Beslutet är huvudsakligen en följd av
integrationsproblem orsakat av tredje parts upphovsrättigheter.


Den ekonomiska uppgörelsen som i detalj omfattas av ekonomisk sekretess
kommer att innebära att Saab Bofors Underwater Systems belastas av
termineringskostnader. Dessa utreds för närvarande men uppskattas
medföra en resultatbelastning på inte mer än 160 miljoner SEK.

Avtalet, som undertecknades 1999, omfattar utveckling och leverans av
ett nytt torpedsystem för brasilianska marinens ubåtar till ett värde av
ca 500 miljoner kr.

Saab Bofors Underwater Systems är ett dotterbolag inom Saab, noterat på
Stockholmsbörsen. Saab har tidigare i samband med halvårsrapporten
lämnad den 9 juli 2004 informerat om det uppkomna ärendet, som nu nått
fram till ett avslut. Saab kommer i samband med niomånadersrapporten den
22 oktober 2004 att uppdatera tidigare lämnad årsprognos med hänsyn till
ovanstående.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Iréne Svensson, Informationsdirektör, SAAB, telefon: +46 734 18 71 30
Lars Wahlund, Ekonomidirektör, SAAB, telefon: +46 734 18 71 35

www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/27/20040827BIT00150/wkr0001.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=304673

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

PDF