Saab levererar elkraft-, signal- och telesystem för att öka tågkapaciteten i Mosås

SAAB LEVERERAR ELKRAFT-, SIGNAL- OCH TELESYSTEM FöR ATT öKA
TåGKAPACITETEN I MOSåS

Saab Contracting AB har fått en order på ca: 8,4 Mkr från Skanska
Sverige AB, Väg & Anläggning Stockholm - Mälardalen att som
underentreprenör utföra Elkraft-, Signal- och Telesystemarbeten för att
öka tågkapaciteten på Mosås bangård. Arbetena skall vara klara och
slutlevererade under början på hösten 2004.

Det nya systemet kommer att ge en säkrare, snabbare och flexiblare
genomfart för tågen i Mosås. Mosås bangård beläget väster om Örebro på
sträckan Örebro- Hallsberg och ingår i godsstråket genom Bergslagen.

Järnvägen karakteriseras av en mycket hög trafikintensitet med en lika
stor del andel godståg som persontåg och är mycket viktig för
persontrafiken och de nord-sydliga godstransporterna genom landet.

Ordern är ett bra exempel på Saab Contracting AB:s kompetens och förmåga
att implementera nya elkraft-, signal och telesystem och stärker
ytterligare vår ställning som leverantör inom den spårburna
trafikinfrastrukturområdet, säger Anders Engstedt Affärsutvecklingschef
på Saab Contracting.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Engstedt Affärsutvecklingschef, Saab Contracting AB:
Tel: 0589-39 71 15, 070-713 08 90
e-post: anders.engstedt@contracting.saab.se

Göran Jakobsson, Affärsansvarig Trafikinfrastruktur
Saab Contracting AB:
Tel: 0243-48 84 82, 070-713 08 12
e-post: goran.jakobsson@contracting.saab.se

www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/30/20040830BIT00040/wkr0001.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=304918

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

PDF