AerotechTelub nummer ett vid upphandling av IT- konsulttjänster

AerotechTelub nummer ett vid upphandling av IT-konsulttjänster

Vid utvärderingen av ett stort antal anbudsgivare har AerotechTelub
rankats högst bland företag som kan leverera alla efterfrågade IT-
konsulttjänster till 51 myndigheter i Stockholms län.

Försvarets materielverk (FMV) har, på uppdrag av Statskontoret,
genomfört en upphandling av ramavtal för IT-konsulttjänster till de
statliga myndigheterna i Stockholms län. Ramavtalen kommer att gälla två
år med möjlighet till ett års förlängning. Totalt handlar
inköpsvolymerna om ca 1 -1,5 miljarder kr per år.

- Detta är en mycket stor framgång för oss. Nu har vi bevis på att vår
kompetens och kapacitet är i klass med de mera kända företagen i IT-
branschen. Sannolikt kommer därför flera av upphandlingarna också att
tillfalla oss. Vårt breda utbud av IT-tjänster har vi byggt upp under
många år och våra kunder finns nu på alla marknader, säger Joakim Kruse,
divisionschef på AerotechTelub.

I utvärderingen av IT-konsulttjänster ingår verksamhetsutveckling och
strategi, ledning och styrning, systemutveckling och systemförvaltning
samt infrastruktur.

Totalt klarade sju företag de efterfrågade kraven för att vara en
komplett IT-konsultleverantör till olika myndigheter lokaliserade i
Stockholm.

Ramavtalen har en klausul som säger att de kan börja gälla först när
inkomna överklaganden behandlats rättsligt. När det inträffar beror på
den rättsliga processen.


AerotechTelub

AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska
tjänster, underhåll och kundanpassade systemlösningar inom
informationsteknik, elektronik och farkostteknik till totalförsvaret,
verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet.
AerotechTelub, ett företag i Saab-gruppen, har 2 350 medarbetare och
omsätter 2,3 miljarder kronor. Saab är ett av världens ledande
högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg
och rymd.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Thörnqvist, tel 0470-42 759, 070-592 71 43

www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/07/20040907BIT00130/wkr0001.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=306386

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

PDF