Saab deltar i bildandet av ett nätverksbaserat industrikonsortium

Handläggare Handled by Datum Date Referens /Reference
Peter Larsson 2004-09-29 CU 04:067 S


Saab deltar i bildandet av ett nätverksbaserat industrikonsortium

Bildandet av Network Centric Operations Industry Consortium (NCOIC) är
ett stort, internationellt, branschomfattande konsortium, med 27 stora
företag som syftar till att bidra till en enhetlig utveckling av
världsomspännande nätverksmiljöer.

"Många andra länder går precis som Sverige mot ett nätverksbaserat
insatsförsvar. Saabs roll som europeisk grundare är därför mycket viktig
i detta konsortium", säger Lennart Källkvist, Senior Vice-President inom
Saab.

Medlemmar som gått med i konsortiet är BAE Systems, Boeing, CACI
International, Carrillo Business Technologies, Cisco Systems, EADS, EMC,
Ericsson, Factiva, Finmeccanica, General Dynamics, Hewlett-Packard,
Honeywell, IBM, Innerwall, L-3 Communications, Lockheed Martin
Corporation, Microsoft, Northrop Grumman, Oracle, Raytheon, Rockwell
Collins, Saab, SAIC, Smith's Aerospace, Sun Microsystems och Thales
North America, Inc. The Open Group kommer att vara det samordnande
företaget. Undertecknandet skedde i Washington D.C.

NCOIC har bildats för att tillmötesgå kundernas krav på att branschen
ska spela en mer aktiv roll i skapandet av nätverksbaserade möjligheter.
NCOIC:s unika sammansättning av företag gör att man blir ett komplement,
istället för en konkurrent, till andra konsortier, industriföreningar
och myndigheter som också arbetar för att kunder ska kunna gå över till
nätverksbaserade verksamheter. Medlemmarna fokuserar på att samarbeta i
utvecklingen av den grundläggande infrastruktur som behövs för
nätbaserad verksamhet, samtidigt som man behåller en stabil och sund
konkurrens inom branschen.

Konsortiet kommer att se över kraven för informationssystem och
plattformar, rekommendera etablerade standarder, implementera ledande
produkter och löpande försöka etablera konsortiets planer hos
myndigheter och företag. Detta kommer att bidra till att etablerade
arkitekturstandarder fortsätter att uppfylla behoven inom den offentliga
och privata sektorn över hela världen.

Allmän acceptans och bred användning av dessa standarder innebär att
system och plattformar, oberoende av tillverkare, kommer att uppfylla de
minimumkrav på interoperabilitet som fastställs av kunderna.
Standardiseringen kommer att bidra till att kunderna kan lita på en
godkänd teknisk grund som kan tillämpas på alla program och som löpande
uppdateras och aktualiseras i takt med den tekniska utvecklingen.
Systemutvecklare kommer att dra fördelar av ökad återanvändning,
avsevärt lägre utvecklingskostnader, kortare time-to-market och att
nyutvecklingarna inom informationsteknologin kan införas snabbare. IT-
leverantörer och andra inom den kommersiella delen av branschen
förväntas få betydligt bättre möjligheter på marknaden till följd av
ökad användbarhet och interoperabilitet för deras produkter.

Konsortiets första mål efter bildandet blir att rekommendera öppna,
industristyrda standarder med en gemensam arkitekturinriktning för en
interoperabilitet som uppfyller behoven hos såväl myndigheter som
företag. Konsortiet kommer att vara öppet och inkluderande, det vill
säga gemensamt ta fram de bästa teknikerna och metoderna inom branschen
för att öka tillgängligheten till denna teknik för kunder som vill
arbeta i en nätverksbaserad miljö.

Konsortiets arbetsvision är: "Industriföretag som arbetar tillsammans
för att kunna erbjuda våra kunder en nätverksbaserad miljö där alla
former av informationssystem kan samverka genom att integrera nuvarande
och framtida öppna standarder till en gemensamt utvecklad global ram som
bygger på allmänna principer och processer."

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Guy Hörnfeldt, Informationschef, Saab Systems
Tel.: 08 58 08 53 70 eller 070 325 53 70
guy.hornfeldt@saabsystems.se

Peter Larsson, presschef Saab AB
Tel: 08-463 00 18, 0734-18 00 18
peter.larsson@saab.se

www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/29/20040929BIT00050/wkr0001.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=310775

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

PDF