Saab har för första gången genomfört autonom start och landning med obemannad farkost

Saab har för första gången genomfört autonom start och landning med
obemannad farkost

Onsdagen den 25 augusti genomförde Saab för första gången en helt
autonom flygning med sin obemannade farkost, SHARC teknikdemonstrator.
SHARC startade, flög och landade helt enligt plan och Saab kan nu räkna
sig till ett av få företag som lyckats genomföra ett helt autonomt
uppdrag.

- I och med att vi genomfört flygningar med autonom start och landning
har vi visat för resten av världen att vi är ett företag att räkna med i
framtida internationella UAV-samarbeten. Vi har nu ytterligare
positionerat oss som en av huvudaktörerna på UAV-marknaden, säger
Lennart Sindahl, chef Saab Aerosystems.

Flygningen genomfördes under en provkampanj på FMV:s provplats i Vidsel.
Efter att ha startat utan hjälp från pilot genomförde SHARC ett helt
autonomt uppdrag innan den landade på egen hand med hjälp av
differentiell GPS och radarhöjdmätare.

SHARC teknikdemonstrator har utvecklats av Saab. Arbetet inleddes 2001
och den första flygningen ägde rum i februari 2002. Den provkampanj som
nu genomförts i Vidsel var den tredje i ordningen. De tidigare
provkampanjerna, där bland annat autonoma flygningar inom och utom
synhåll genomförts, ligger till grund för att nu även autonom start och
landning kunnat genomföras.

Att Saab nu lyckats genomföra helt autonoma flygningar, det vill säga
flygningar helt utan inverkan av pilot, är ett viktigt led i Saabs
utveckling av autonoma och flygsäkra UAV:er.

Det finns många fördelar med att kunna genomföra autonoma starter och
landningar. En stor del av de haverier som inträffar med UAV:er sker
just vid start och landning. Att automatisera dessa delar av flygningen
innebär därför en avsevärd riskreducering men också taktiska och
operativa fördelar, exempelvis landning i skymning eller mörker.

Pictures available at:
http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=44423
Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, kontakta:
Heidi Wendt, informationschef Saab Aerosystems,
tfn. 013-180017 / 0734-180017

För bilder, kontakta:
Nina Eriksson, digital media Saab Aerosystems,
tfn. 013-182384 / 0734-182384

www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/02/20040902BIT00220/wkr0001.pdf
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/02/20040902BIT00220/bild.html Bilder
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=305652

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

PDF
HTML