Saab varslar 25 personer i Nyköping

Saab Nyge Aero AB varslar 25 personer om uppsägning.
Varslet omfattar SNA verksamheten i Nyköping.

"Det är givetvis ett mycket tråkigt besked till våra duktiga medarbetare
men det blir oundvikligt med en allt mer vikande beläggning", säger Arne
Lindholm, VD för Saab Nyge Aero.

SNA inom Saab Nyge Aero genomför specialflygoperationer i Sverige och
utomland samt utför modifieringar och underhåll på flygplan för svenska
myndigheters och utländska kunders räkning.

Mot bakgrund av de strukturella förändringar som sker inom försvars- och
myndighetsområdet, främst i Europa tvingas SNA anpassa sin resurs och
avser varsla 25 personer på grund av arbetsbrist. Varslet berör såväl
verkstadsanställda som tjänstemän.

Varslet är anmält till länsarbetsnämnden i Sörmland och förhandlingar
med de fackliga organisationerna kommer att inledas inom kort. Avsikten
är att uppsägningarna kommer att genomföras under hösten 2004.

Inom Saab är Saab Nyge Aero AB ett helägt dotterbolag med ca 135
personer verksamma i Nyköping och Ljungbyhed.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Arne Lindholm, telefon 0734-180610

www.saab.se


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/13/20040913BIT00110/wkr0001.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=307456

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

PDF