DELÅRSRAPPORT Januari - september 2004

· Omsättningen var 12 089 mkr (11 722).
· Periodens resultat efter skatt uppgick till 560 mkr (327).
· Resultatet per aktie var 5,22 kr (3,07).
· Orderingången efter tre kvartal uppgick till 11 300 miljoner kr (15 123). Orderstocken uppgår därmed till 45 miljarder kronor (46).
· Rörelseresultatet uppgick till 931 mkr (625) och resultatet efter finansiella poster var 839 mkr (507).

För ytterligare information, kontakta:
Lars Wahlund, Ekonomidirektör tfn 0734-18 71 35
Iréne Svensson, Informationsdirektör tfn 0734-18 71 30

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/22/20041022BIT20980/wkr0001.pdf Hela rapporten
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=316121

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

PDF