Nominering av styrelseledamöter i Saab AB inför bolagsstämma 2005

I enlighet med beslut vid Saab AB bolagsstämma den 30 mars 2004 meddelas härmed de aktieägarrepresentanter som tillsammans med styrelseordföranden kommer att arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut.

Representanter

Adine Grate Axén, Investor
Pia Rudengren, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Mats Lagerqvist, Robur
Olof Neiglick, Nordea Fonder

Ordinarie bolagsstämma för Saab AB kommer att hållas onsdagen den 6 april 2005.
Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Saabs styrelse kan vända sig till Saabs styrelseordförande på e-mail:

chairman@saab.se

eller till någon av ägarrepresentanterna på någon av följande e-mail adresser:

adine@investorab.com
pia.rudengren@wcap.se
mats.lagerqvist@robur.se
olof.neiglick@nordea.com

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Iréne Svensson, Informationsdirektör, Saab AB
Telefon +46 (0)8-463 01 30, +46 (0)734-187130, irene.svensson@saab.se

www.saab.se
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/15/20041015BIT21540/wkr0001.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=314478

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

PDF