Ännu ett Nato-land köper RBS 70

Saab Bofors Dynamics har tecknat kontrakt med Lettland avseende luftvärnssystemet RBS 70. Ordersumman för Saab är 185 MSEK. I Lettland utgör Flygvapnet slutkund och brukare av systemet.

Lettland blir därmed det sjuttonde landet att anskaffa RBS 70. Under senare år har även större kontrakt på RBS 70 tecknats i Finland och Australien.

– Det är mycket glädjande och ett mycket gott betyg att ännu ett NATO-land valt luftvärnssystemet RBS 70. Det är ett system som funnits länge på marknaden och som nu i uppgraderad version fått en renässans. Senaste tidens försäljningsframgångar visar att det fortfarande håller världsklass, kommenterar Tomas Samuelsson, VD för Saab Bofors Dynamics.

Det Lettiska kontraktet utgör en kombination av donerad materiel från Sverige och ny materiel från Saab Bofors Dynamics. Det Lettiska RBS 70 systemet kommer att vara uppgraderat till det modernaste utförandet med mörkersikte och utrustning för identifiering av flygplan. Systemet uppfyller erforderliga krav för operativ användning inom NATO.

Leveranser kommer att ske under 2006 och 2007.
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=324047

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

HTML