Saab Bofors Underwater Systems blir Saab Underwater Systems

Saabs dotterbolag Saab Bofors Underwater Systems AB byter nu namn till det korta och slagkraftiga Saab Underwater Systems AB.

Saab Underwater Systems är ett av de ledande företagen i världen inom området undervattenssystem med speciell inriktning på grunda och svåra undervattensmiljöer. Företaget är verksamt inom områdena sensorsystem, insatssystem samt fjärrstyrda och autonoma undervattensfarkoster.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Grodzinsky, VD Saab Underwater Systems AB
Tel nr 0141-224 510, Mobil nr 0734-460 510

www.saab.se
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=325138

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

PDF