Bokslutskommuniké 2004

• Omsättningen var 17 848 miljoner kr (17 250). • Årets resultat efter skatt uppgick till 1 091 miljoner kr (746). • Resultatet per aktie var 10,08 kr (7,00). • Föreslagen utdelning per aktie är 3,75 (3,50). • Orderingången uppgick till 16 444 miljoner kr (19 606) och orderstocken till 43 miljarder kronor (46). • Rörelseresultatet uppgick till 1 657 miljoner kr (1 293) och resultatet efter finansiella poster var 1 511 miljoner kr (1 073).

För ytterligare information, kontakta:
Lars Wahlund, Ekonomidirektör
tfn 013-18 71 35
Iréne Svensson, Informationsdirektör
tfn 08-463 01 30

Presskonferens med VD Åke Svensson
Idag torsdagen den 17 januari 2005, kl 14.00,
WTC, Stockholm
Kontakta Peter Larsson, Presschef
tfn 0734 – 18 00 18

Internationell telefonkonferens:
Idag torsdag den 17 februari, kl. 16.00
Kontakta Marita Sidén för anmälan
tfn 013 – 18 71 49

Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=348386

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

PDF