BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005

• Försäljningsintäkter 19 314 miljoner kr (17 848)
• Årets resultat 1 199 miljoner kr (1 310)
• Resultatet per aktie 10,89 kr (11,78)
• Föreslagen utdelning per aktie 4,00 kr (3,75)
• Orderingång 17 512 miljoner kr (16 444), orderstocken uppgår till 42 miljarder kr (43)
• Rörelseresultat 1 652 miljoner kr (1 853), resultatet efter finansiella poster 1 551 miljoner kr (1 712)

”Saab levererar återigen ett stabilt resultat väl i linje med våra förväntningar och med en underliggande intjäningsförmåga som motsvarar fjolårets. Flera viktiga order har tagits på den internationella marknaden och mer än hälften av försäljningsintäkterna härrör nu från kunder utanför Sverige,” säger Saabs koncernchef och VD Åke Svensson.


För ytterligare information, kontakta
Media:
Peter Larsson, Presschef
tfn 0734-18 00 18

Finansmarknad:
Göran Wedholm, Manager Investor Relations
tfn 013-18 71 21, 0734-18 71 21
Lars Wahlund, CFO
tfn 013-18 71 35, 0734-18 71 35

Presskonferens
med VD Åke Svensson och CFO Lars Wahlund
Idag onsdag den 15 februari 2006, kl 14.00
World Trade Center, Stockholm
Kontakta Peter Larsson, Presschef tfn 0734-18 00 18

Internationell telefonkonferens:
Idag onsdag den 15 februari 2006, kl 16.00
Kontakta Marita Sidén för anmälan och ytterligare ­information tfn 013-18 71 49, 0734-18 71 49
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=454874

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

PDF