Marcus Wallenberg föreslås efterträda Anders Scharp som styrelseordförande i Saab AB

Till Saabs styrelse föreslås nyval av Lennart Johansson samt omval av Erik Belfrage, Stephen Henwood, Peter Nygårds, George Rose, Per-Arne Sandström, Åke Svensson, Lena Treschow Torell och Marcus Wallenberg.

Anders Scharp som varit styrelseordförande i Saab sedan 1990 har avböjt omval. Marcus Wallenberg som varit ledamot i Saabs styrelse sedan 1992 och vice ordförande sedan 1993, föreslås som styrelseordförande.

Lennart Johansson, född 1955, ingår sedan 1 januari 2006 i Investor AB ledningsgrupp som ansvarig för Affärsutveckling, Han har arbetat på Atlas Copco mellan 1982-1985 och 1987-2000, först med redovisning och internkontroll och därefter i olika chefspositioner, fr.o.m. 1991 i koncernledningen.

Antalet stämmovalda styrelseledamöter föreslås uppgå till nio samt inga suppleanter.

I nomineringsförfarandet har Adine Grate Axén, ordförande (Investor), Peter Wallenberg Jr (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse), Mats Lagerqvist (Robur), Christer Elmehagen (AMF Pension) samt Anders Scharp (styrelseordförande i Saab) deltagit.

Kallelsen och dagordningen kommer att publiceras i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Post och Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 2 mars 2006 samt på www.saabgroup.com
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=455892

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

PDF