DELÅRSRAPPORT Januari – Mars 2006

• Försäljningsintäkter 4 311 mkr (3 822)
• Periodens resultat efter skatt 428 mkr (232)
• Resultatet per aktie 3,88 kr (2,04)
• Rörelseresultat 549 mkr (345),
resultat efter finansiella poster 533 mkr (327)
• Orderingång 4 149 mkr (3 801)
• Orderstock 42 miljarder kronor (43)


– Saab har startat 2006 i linje med tidigare gjorda bedömningar och resultatet är sammantaget stabilt och i nivå med fjolåret. Ett flertal viktiga beställningar har vunnits, säger Saabs VD och koncernchef, Åke Svensson.


För ytterligare information, kontakta
Media:
Peter Larsson, Presschef
tfn 0734-18 00 18

Finansmarknad:
Göran Wedholm, Manager Investor Relations
tfn 013-18 71 21, 0734-18 71 21
Lars Wahlund, CFO
tfn 013-18 71 35, 0734-18 71 35

Presskonferens:
med VD Åke Svensson och CFO Lars Wahlund
Idag måndag den 24 april 2006, kl 10.00
World Trade Center, Stockholm
Kontakta Peter Larsson, Presschef tfn 0734-18 00 18

Internationell telefonkonferens:
Idag måndag den 24 april 2006, kl 13.30
Kontakta Marita Sidén för anmälan och ytterligare information tfn 013-18 71 49, 0734-18 71 49
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=491017

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

PDF
PDF