DELÅRSRAPPORT Januari – Juni 2006

• Försäljningsintäkter 9 456 mkr (8 433)
• Periodens resultat efter skatt 729 mkr (386)
• Resultatet per aktie 6,56 mkr (3,52)
• Rörelseresultat 953 mkr (570),
resultat efter finansiella poster 936 mkr (544)
• Orderingång 15 580 mkr (6 962)
• Orderstock 48 miljarder kronor (43)


– Första halvåret 2006 var en mycket framgångsrik period för Saab. Resultatet utvecklades stabilt, orderingången var hög och vi gjorde strategiska förvärv av stor betydelse för framtiden. Vid halvårsskiftet hade Saab den största orderstocken någonsin, säger Saabs VD och koncernchef, Åke Svensson.

För ytterligare information, kontakta
Media:
Peter Larsson, Presschef
tfn 0734-18 00 18

Finansmarknad:
Göran Wedholm, Manager Investor Relations
tfn 013-18 71 21, 0734-18 71 21
Lars Wahlund, CFO
tfn 013-18 71 35, 0734-18 71 35

Presskonferens:
med VD Åke Svensson och CFO Lars Wahlund
Idag fredag den 14 juli 2006, kl 9.30
World Trade Center, Stockholm
Kontakta Peter Larsson, Presschef tfn 0734-18 00 18

Internationell telefonkonferens:
Idag fredag den 14 juli 2006, kl 16.00
Kontakta Marita Sidén för anmälan och ytterligare information tfn 013-18 71 49, 0734-18 71 49
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=523826

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

PDF