Saab får vidareutvecklingsbeställning för Gripen-systemet värd 1 miljard SEK

Saab har som partner i Industrigruppen JAS fått en order på cirka 1 miljard SEK avseende fortsatt utveckling av Gripen-systemet från FMV (Försvarets Materielverk).

Beställningen är en regelbunden del av det kontinuerliga utvecklings- och uppdateringsprogrammet kring Gripen-systemet. Ordern följer Försvarsmaktens långsiktiga planering för Gripen-programmet och avser utvecklingsarbete och uppdatering av programvara.

Arbetet kommer att genomföras vid Saab Aerosystems och Saab Aerotech i Linköping samt Saab Avitronics i Järfälla och Kista. Beställningen innebär inga nyanställningar.

Industrigruppen JAS är den part som utvecklar Gripen för det svenska försvaret. Delägarna i IG JAS är Saab, Volvo Aero Corporation och Ericsson Microwave Systems. Saab har nyligen köpt Ericsson Microwave Systems och den affären förväntas träda i kraft i september i år.


Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration.


För ytterligare information, kontakta:
Heidi Wendt, Informationschef Saab Aerosystems
0734-18 00 17
Anna Bergenlid, Informationschef Saab Avitronics
0734 -37 53 06
John Belanger, Informationschef Saab Aerotech
0734-18 31 01
www.saabgroup.com

Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=520882

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

PDF