Saabs förvärv av Ericsson Microwave Systems klart

Saabs förvärv av Ericsson Microwave Systems och resterande delar av Saab Ericsson Space, som tillkännagavs den 12 juni 2006, är nu klart. EU-kommissionen har gett sitt godkännande till affären. Från och med den 1 september i år ingår dessa enheter i Saab under namnen Saab Microwave Systems, respektive Saab Space.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Stålnert, Saabs Kommunikationsdirektör
Telefon: 08-463 01 81, 0734-18 71 81
www.saabgroup.com
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=537057

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

PDF