Saabs förvärv av Maersk Data Defence klart

Saabs förvärv av Maersk Data Defence, som tillkännagavs den 29 maj 2006, är nu klart. Danska justitieministeriet har gett sitt godkännande till affären. Maersk Data Defence kommer att integreras i affärsenheterna Saab Communication och Saab Systems. Enheten kommer också få ett nytt namn som väntas bli klart de närmaste veckorna.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Stålnert, Saabs Kommunikationsdirektör
Telefon: 08-463 01 81, 0734-18 71 81
www.saabgroup.com
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=536923

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

PDF