Saabs kommentar till överåklagarens beslut

Vi har noterat att Överåklagare Christer van der Kwast beslutat inleda en förundersökning mot Saab.

Saab kommer att samarbeta med åklagaren och svara på de frågor han har. Eftersom en formell utredning nu pågår kommer vi inte att ge några ytterligare kommentarer.
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=611134

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

PDF