Saabs Årsredovisning 2006 på saabgroup.com

Saab publicerade idag sin Årsredovisning och Årsöversikt för 2006 på hemsidan www.saabgroup.com

Saabs årsredovisning 2006 består av två delar; en årsöversikt som presenterar Saab samt en komplett årsredovisning. Båda finns nu tillgängliga som pdf-filer på hemsidan och går dessutom att beställa i tryckt form för senare leverans.

Årsredovisningen i pdf-format som publiceras på Saabs hemsida tillför ökad användbarhet jämfört med vad som är möjligt i det tryckta formatet. Användaren erbjuds bl.a. fritextsökning i hela dokumentet, länkar från årsredovisningens resultat- och balansräkning direkt till noter, samt direkt indexering på respektive not.

I tillägg tillhandahålls resultaträkning, balansräkning samt kassaflödesanalys som separata Excel-dokument på Saabs hemsida i syfte att underlätta för egna analyser av siffermaterialet.


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständig ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=614140

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

PDF