Anders Florenius tillförordnad kommunikationsdirektör på Saab

Anders Florenius är för närvarande informationschef på affärsenheten Saab Bofors Dynamics. Han tillträder tjänsten som tillförordnad kommunikationsdirektör för Saab den 14 maj och tjänstgör i den nya befattningen till dess att en efterträdare till Helena Stålnert har rekryterats.
Anders Florenius har tidigare varit informationsdirektör i Bofors AB och Celsius AB fram till 2000.
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=646705

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

PDF