Saab säljer kontors- och industrifastighet i Växjö

Saab säljer fastigheten Bagaren 10 i Växjö till Fastighets AB Corallen som är ett helägt dotterbolag till Castellum AB. Priset för fastigheten uppgår till 162 mkr och vinsten uppgår till cirka 60 mkr.

Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=647280

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

PDF