Ledamöter i valberedningen för Saab AB inför årsstämma 2010

En förändring har skett i Saabs valberedning. Efter förändringen består valberedningen av följande medlemmar.

Representanter:
Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab AB
Petra Hedengran, Investor
Peter Wallenberg Jr, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Peter Rydell, Swedbank Robur Fonder
Erik Feldt, Nordea Fonder

Årsstämma för Saab AB kommer att hållas torsdagen den 15 april 2010. Aktieägare som önskar lämna förslag till Saabs valberedning kan vända sig till valberedningen via e-post: valberedningen@saabgroup.com
Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 november kl. 12.00.
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=1055163

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

PDF