Saab tecknar kontrakt med FMV gällande Gripen

Saab har fått en beställning från FMV, Försvarets Materielverk, för det kontinuerliga upprätthållandet av Gripen-systemets operativa förmåga. Kontraktet är värt 230 miljoner kronor.

I beställningen ingår bland annat programledning, produktunderhåll, support, flygprov, förarutrustning och simulatorer för att säkerställa Gripen-systemets operativa förmåga. Arbetet kommer att utföras under första halvåret 2010, främst på Saabs anläggningar i Linköping.
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=1066231

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

PDF