Saab får vidmakthållandebeställning på Gripen-systemet

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning värd cirka MSEK 600 från FMV (Försvarets Materielverk) för vidmakthållande av Gripen-systemet.

Kontraktet är en del av det kontinuerliga vidmakthållande- och uppdateringsarbetet för Gripen och följer Försvarsmaktens långsiktiga planering för Gripen. Beställningen gäller en grundresurs för att möjliggöra utveckling och införande av nya materiel-systemversioner för Gripen, bland annat genom effektiv projektledning samt materiella förutsättningar för att genomföra samordnad utprovning av flygsystemet. I de materiella förutsättningarna ingår omsättning av test- och provutrustning samt provflygplan för att långsiktigt kunna utföra utprovning av Gripen-systemet.

Beställningen avser verksamhet under 2010 och 2011 till en omfattning av MSEK 600.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars kl. 16.00.
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=1111736

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

PDF