Saabs årsredovisning på hemsidan

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab publicerar i dag sin årsredovisning på hemsidan.

I dag, den 4 mars klockan 10.00, publiceras Saabs årsredovisning på hemsidan, www.saabgroup.com.
Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 mars kl. 10.00.
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=1094920

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

PDF