Saab tecknar kontrakt med FMV gällande Gripen

Saab har fått en beställning från FMV, Försvarets materielverk, för det kontinuerliga upprätthållandet av Gripen-systemets operativa förmåga. Kontraktet är värt MSEK 230.

I beställningen ingår bland annat produktunderhåll, teknisk support, grundverksamhet inom flygprov, riggar och simulatorer för att säkerställa Gripen-systemets operativa förmåga och luftvärdighet. Arbetet kommer att utföras under andra halvåret 2010, på Saabs anläggningar i Linköping, Arboga, Göteborg och Stockholm.

 

För streamad film i TV-kvalitet är du välkommen att besöka www.thenewsmarket.com/saab (http://www.thenewsmarket.com/saab). Är det första gången du besöker webbplatsen behöver du registrera dig, vilket bara tar en kort stund. Vänligen kontakta journalisthelp@thenewsmarket.com (journalisthelp@thenewsmarket.com) om du har några frågor.

 

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juni kl. 11.00.
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=1143115

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

PDF